แคมเปญใหญ่เพื่อลดถุงพลาสติก

รัฐบาลไทยในวันนี้ (วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) ได้มีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรศสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ได้รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะบรรจุโฟมทั่วประเทศ

แคมเปญนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมโดยมีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 154 แห่งที่ห้ามผู้มาเยือนนำภาชนะเหล่านี้เข้ามาในสถานที่ของพวกเขา

สวนสัตว์ทุกแห่งในประเทศจะบังคับใช้มาตรการนี้ในวันที่ 1 ตุลาคมเจ้าหน้าที่และประชาชนใน 24 จังหวัดชายฝั่งดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ของรัฐใน 24 จังหวัดชายฝั่งจะร่วมมือกับชาวบ้านในการเรียกถุงพลาสติกและภาชนะบรรจุจากทะเล

Categories: news