เสาดินนาน้อย(ฮ่อมจ๊อม) และคอกเสือ

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
พบกับมหัศจรรย์จากพลังธรรมชาติที่คล้ายคลึงกับ “แพะเมืองผี” อันเลื่องชื่อของจังหวัดแพร่ ทั้งนี้จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่า เสาดินนาน้อยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย (late tertian) ประกอบกับการกัดเซาะของพลังน้ำและลมตามธรรมชาติซึ่งนักธรณีวิทยาได้สันนิษฐาน

ว่าที่นี่มีอายุประมาณ 10,000-30,000 ปีมาแล้ว และเคยเป็นก้นทะเลมาก่อนอีกทั้งยังมีการค้นพบกำไลหินและขวานโบราณ (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่ามาก่อน
เดินทางอย่างไร
โดยรถยนต์

ออกจากตัวอำเภอเมืองน่าน มุ่งหน้าไปทางอำเภอนาน้อย เริ่มจากถนนหมายเลข 101 ไปราว 24.5 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกไปถนนหมายเลข 1026 ใช้ถนนสายนี้ไปราว 35 กิโลเมตร จะพบถนนหมายเลข 1083 ให้ใช้ถนนสายนี้ไปจนพบถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4011 ก็ใช้ถนนนี้ไปจนถึงจุดหมายปลายทางเสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) และคอกเสือ

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.

Categories: news