ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

ปัจจุบันศาลและศาลางกลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่าไม่ได้ใช้งานทางราชการแล้วมีการย้ายไปที่อาคารใหม่ แต่ทว่าด้วยความสวยงามและลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทำให้มีการเปิดอาคารเก่าแก่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต อาคารศาลจังหวัดและศาลากลางหลังเก่าที่ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมและสัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า

ดื่มด่ำความคลาสสิก โดยศาลจังหวัดนั้น สร้างขึ้นเมื่อปีร.ศ.129 (พ.ศ.2453) และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปีร.ศ.130 (พ.ศ.2454) ถือเป็นกลุ่มอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรีที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคที่มีการล่าอาณานิคม หรือที่รู้จักกันดีว่า “ยุคโคโลเนียล” สำหรับลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารทั้งสองหลังนี้ เป็นตึกก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียวทรงยุโรป 3 หลังติดกัน ใช้เป็นศาล ศาลากลางจังหวัดและสำนักงานที่ดินจังหวัด โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การเป็นตึกสไตล์บาโรกที่กึ่งกลางอาคารทำเป็นมุขยื่นออกมา ด้านบนของมุขเป็นหน้าบันขนาดใหญ่ที่แตกต่าง จากหน้าบันทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ประดับด้วยลายปูนปั้น แต่สำหรับอาคารหลังนี้ หน้าบันนั้นเป็นตราอาร์มซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยความเก่าแก่และมีเอกลักษณ์เช่นนี้เอง กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียน กลุ่มอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2533 เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00 – 16.00 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: travel news