มาตรการเร่งด่วนในการต่อสู้กับหมอกควัน

นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมศรีสุวรรณจรรยาจะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้นายกรัฐมนตรีคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศว่าเมืองหลวงเป็นเขตควบคุมมลพิษ คำร้องนี้จะเป็นมาตรการเร่งด่วนในการต่อสู้กับหมอกควันที่ปกคลุมเมืองส่วนใหญ่เป็นเวลาหลายวันในขณะนี้ การเปลี่ยนกรุงเทพฯให้เป็นเขตควบคุมมลพิษจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถบังคับใช้กฎระเบียบได้ทันทีและขยายความช่วยเหลือสู่สาธารณะ ศรีสุวรรณ์มีกำหนดการยื่นคำร้องเวลา 10.30 น.ของวันพฤหัสบดี นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประธานสมาคมหยุดโลกร้อนกล่าวว่าปัญหามลพิษเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้ แต่เจ้าหน้าที่ได้ละเลยพวกเขาส่งผลให้ผู้คนนับล้านที่ทุกข์ทรมานจากโรคระบบทางเดินหายใจ โดยอ้างรายงานจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขายังชี้ให้เห็นว่ามลพิษจะทำให้ประเทศเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 2.6 พันล้านบาท

Categories: news