บิ๊กตู่นำทีมลุยน้ำท่วมไม่ตอบปมซักฟอก

นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.ยโสธร และอุบลราชธานีสถานการณ์น้ำในขณะนี้ทรงตัวโดยมีน้ำสะสมในพื้นที่และน้ำหลากดังนั้นการระบายน้ำต้องให้สอดคล้องสถานการณ์เพราะปีนี้ถือว่าน้ำยังน้อย ขณะนี้ต้องบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ในส่วนของ จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร ยังมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ เพราะไม่สามารถพักอยู่ในบ้านเรือนได้ จึงต้องดูแลเรื่องที่พักและอาหาร โดยมีการตั้งโรงครัวพระราชทาน น้ำดื่มและการสัญจรไปมาของประชาชนที่ยังเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการจัดรถและเรือมาบริการให้กับประชาชน ศูนย์การซ่อมสร้างถนนที่ชำรุด จะแก้ไขปัญหาให้ใช้ได้เฉพาะหน้าไปก่อน ส่วนหลังน้ำลดจะต้องสำรวจความเสียหายให้ชัดเจน โดยใช้ระเบียบหลักเกณฑ์เดิมของกระทรวงการคลัง

Categories: news