คุมประพฤติเผย5วันปีใหม่ ยอดเมาแล้วขับพุ่ง3,500คดี

คุมประพฤติ เผยสถิติคุมประพฤติคดีจราจร 28 ธ.ค.60 -1 ม.ค.61 ขับรถขณะเมาสุราพุ่ง 3,500 คดี ขับประมาท 44 คดี เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นายประสาร มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติศาลสั่งคุมประพฤติคดี พ.ร.บ.จราจรทางบกและขับรถประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61 ทั่วประเทศพบว่า มีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมดจำนวน 3,517 คดี

จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,105  ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 88.28, คดีขับรถประมาท จำนวน 44 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.25, คดีขับซิ่ง จำนวน 1 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02, คดีขับเสพและอื่น ๆ จำนวน 367 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 10.43 เมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วขับยอดสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 319 คดี สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 288 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 201 คดีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 182 คดี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี 163 คดี ทั้งนี้ ในนานาอารยประเทศ มีการแลกเปลี่ยนประวัติคนเมาสุราแล้วขับยานพาหนะให้เป็นบุคคลที่ต้องถูกจับตามอง และหลายประเทศก็เริ่มกำหนดเงื่อนไขไม่ให้เข้าประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามเพิ่มโทษ เช่น การเพิ่มระยะเวลากักขังแทนการจำคุก หรือการทำงานบริการสังคมที่ยาวนานขึ้น รวมทั้งการยึดใบขับขี่ เพราะถือว่าเป็นภัยสังคม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categories: news