ก้าว (เท้า) อย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ

กุญแจสำคัญที่ทำให้การเดินมีประสิทธิภาพคือ กำลังดัน หรือแรงส่งอย่างเต็มที่ของขาหลัง ที่เกิดจากการเคลื่อนหมุนของเท้าจากส้นเท้ามาหาปลายเท้า การเพิ่มจำนวนก้าวเดินให้มากขึ้นและฝึกใช้ประโยชน์จากการส่งแรงของขาหลังให้เต็มที่ เป็นวิธีการที่นักเดินเร็วนิยมใช้ฝึกฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดิน นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการสาวเท้าที่ยาวเกินกว่าก้าวเดินปกติ

เพราะนอกจากจะไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินแล้ว ยังเป็นอันตรายค่อนข้างมาก การก้าวเท้าให้สั้นลง แต่เดินให้กระชั้นขึ้นจะปลอดภัยกว่า เวลาเดินช่วงก้าว ควรยาวเลยไปทางด้านหลังของลำตัว ไม่ล้ำมาทางด้านหน้า และสังเกตว่าในขณะเดิน ขาที่ก้าวไปข้างหน้าจะมีกำลังน้อยกว่าขาหลังที่กำลังผลักตัวไปข้างหน้า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Categories: health news