การพัฒนาระบบประสาทสัญญาณที่ซับซ้อน

ในระหว่างการพัฒนาระบบประสาทสัญญาณที่ซับซ้อนจะกำหนดชะตากรรมของเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์ประสาทเซลล์ต้นกำเนิดเหล่านี้ได้รับสัญญาณที่แตกต่างกันมากมายซึ่งสั่งให้พวกเขาทำการแบ่งสร้างเซลล์มากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับสมองที่กำลังเติบโต แต่ในบางจุดพวกเขายังต้องหยุดทำสิ่งนี้และสร้างความแตกต่างอีกนัยหนึ่งก็คือ เชี่ยวชาญในการเป็นเซลล์สมองชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ

สวิตช์นี้ระหว่างการเจริญเติบโตและการแยกความแตกต่างได้รับการควบคุมและระบุปัจจัยระดับโมเลกุลที่เรียกว่า Bcl6 ซึ่งทำให้เซลล์ต้นกำเนิดหูหนวก สำหรับสัญญาณที่บอกให้พวกเขาแยกกันอย่างมีประสิทธิภาพ เราใช้ชุดเครื่องมือจีโนมและเซลลูลาร์ที่กว้างขวางและพบว่าโปรตีนที่เรียกว่า Bcl6 ทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งทั่วโลกของรายการสัญญาณและเส้นทางที่รู้จักกันในการส่งเสริมตนเอง การต่ออายุเนื่องจาก Bcl6 แสดงเฉพาะในส่วนย่อยของเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ประสาทที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการพัฒนาสมองมันช่วยให้การปรับจูนอย่างแม่นยำของกระบวนการพัฒนาสมอง

Categories: health news