การประเมินองค์ประกอบทั้งหกประการ

การประเมินองค์ประกอบทั้งหกประการ ได้แก่ ความโปร่งใสความรับผิดชอบประสิทธิภาพประสิทธิผลความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรางคณารัตนารัตน์ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ฯ ประจำประเทศไทยกล่าวว่าในการสำรวจผู้มีส่วนร่วมในชุมชนป่ารวมถึงชาวป่าน่านมากกว่า 100 คนความไม่มั่นคงด้านสิทธิในพื้นที่ป่าไม้ต่ำสุดสะท้อนถึงการปกครองที่น้อยลง

ถัดไปคือการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีคะแนนค่อนข้างต่ำ ในจังหวัดน่านป่าประกอบด้วยมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในประเทศ”ความหมายของการกำกับดูแลกิจการป่าไม้ก็สามารถช่วยรับประกันความสำเร็จในการจัดการป่าไม้ของเราได้” นายวรางคณากล่าว “ในอดีตเราสูญเสียพื้นที่ป่ามากเนื่องจากการจัดการที่ไม่ดี เป้าหมายที่เราตั้งไว้ รวมถึงความพยายามของ REDD + ที่จะมาถึง ไม่สามารถบรรลุผลได้ ทำไมคนถึงต้องลงทุนเวลาและพลังงานของพวกเขาหากพวกเขาไม่ได้ยึดมั่นในแผ่นดินของพวกเขา

Categories: news