การทำงานของกลูตาแมทเทอริกที่เหมาะสม

กำหนดเป้าหมายไปที่การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางโรคจิตหลักการที่ว่าการรักษาสามารถปรับให้เข้ากับลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการวินิจฉัยเพื่อบรรเทาอาการ ผลการวิจัยยังเชื่อมโยงการกลายพันธุ์ของโครงสร้างส่วนบุคคลกับชีววิทยาพื้นฐานของโรคจิตและการตอบสนองการรักษา การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่มีผลกระทบอย่างมาก

ต่อความเสี่ยงของโรคทางจิตเวชนั้นหาได้ยากโดยบางคนรู้ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเดียวหรือสองสามครอบครัวเช่นการกลายพันธุ์ที่อธิบายไว้ในการศึกษา การกลายพันธุ์เป็นตัวแปรหมายเลขการคัดลอก (CNV) ซึ่งผู้ป่วยสองรายในการศึกษามีสี่คนแทนที่จะเป็นสำเนาปกติของยีน GLDC ผู้เขียนตั้งสมมติฐานว่าการกลายพันธุ์นี้อาจช่วยลดระดับ glycine ในสมองซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงานของกลูตาแมทเทอริกที่เหมาะสมซึ่งหยุดชะงักในผู้ป่วยโรคจิตเภท ประเด็นที่น่าสนใจคือ CNV นี้สามารถเชื่อมโยงกับพยาธิสรีรวิทยาและจากการศึกษาใหม่แสดงให้เห็นถึงการรักษา

Categories: health news